Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ ότι:

ΔΕΝ αποδέχεται την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης και την διέλευση αγωγού φυσικού αερίου εντός των διοικητικών της ορίων καθώς και της ευρύτερης τουριστικής ζώνης και εμμένει στην θέση των Περδικιωτών όπως αυτή εκφράστηκε στο Δημοψήφισμα στις 10/8/2008.
Χαρακτηρίζουμε δε απαράδεκτη την στάση της Κυβέρνησης και της ΔΕΠΑ να εμμένει στην απόφασή της να χωροθετεί στην προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθμό Συμπίεσης στην θέση «Βαρυκό» καθώς και την διέλευση και προσαιγιάλωση αγωγού φυσικού αερίου στην θέση «Ομπρέλα 2», βλάπτοντας έτσι την δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον, και αλλοιώνοντας τον αμιγώς τουριστικό χαρακτήρα και την οικονομική ανάπτυξη της Πέρδικας καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Συβότων και της Πάργας.
Ζητάμε δε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας όπως κάνει αποδεκτή την απόφασή μας και όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποιώντας το αίτημα του Συμβουλίου και των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας.
Επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

http://perdika-thesprotias.blogspot.com/2011/02/blog-post_8922.html



Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΓΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ!

Ήτανε Σεπτέμβρης του 2008 όταν ακούστηκε ότι η ΔΕΠΑ ζητούσε από το Δήμο Πάργας να διερευνήσει για εναλλακτικές τοποθεσίες για τις εγκαταστάσεις του αγωγού Φ.Α. στα όρια του Δήμου. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μαζεύτηκε πολύς κόσμος και το συμβούλιο αποφάσισε ότι « ...δεν επιθυμεί και δεν επιτρέπει την εγκατάσταση του εργοστασίου συμπίεσης Φ.Α. και την διέλευση του αγωγού στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάργας και συγκροτεί Επιτροπή Αγώνα». (ΑΠ.Δ.Σ. 249/2008). Η επιτροπή δραστηριοποιήθηκε με την οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και έκδοση φυλλαδίων σε συνεννόηση με την Κίνηση Πολιτών της Πέρδικας.

Στις 17/01/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο του Νέου Δήμου Πάργας αποφάσισε:

· Την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση στην επιτροπή ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΓΑΣ .

· Την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στο οποίο θα αναφέρεται ρητά ότι : αντιτιθέμεθα στην υπάρχουσα χωροθέτηση του αγωγού Φ.Α ο οποίος διέρχεται στα όρια του Δήμου Πάργας και Δ.Δ. Πέρδικας Θεσπρωτίας, και προτείνουμε την σύνταξη νέας μελέτης με βόρεια χάραξη του αγωγού Φ.Α εκτός της παράκτιας τουριστική ζώνη που αρχίζει από τα Σύβοτα και επεκτείνεται μέχρι και την Πρέβεζα, για λόγους κυρίως δημόσιας ασφάλειας και υγείας , προστασίας του περιβάλλοντος και της ευημερίας του Δήμου μας .

· Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο και την Επιτροπή Αγώνα να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια σχετικά με το αντικείμενο του θέματος .(ΑΠ.Δ.Σ. 22/2011).

Οι λόγοι για τους οποίους αντιδρούν οι κάτοικοι της περιοχής είναι ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα βλάψουν την ευημερία του τόπου, επιφέροντας ανεπανόρθωτο πλήγμα στην τουριστική προβολή και ανάπτυξη καθώς η οικονομία της περιοχής είναι θεμελιωμένη πάνω στον τουρισμό που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την υψηλή ποιότητα του περιβάλλοντος και τις όμορφες παραλίες της παράκτιας τουριστική ζώνη που αρχίζει νότια της Ηγουμενίτσα και επεκτείνεται μέχρι την Πρέβεζα.

Ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας της Ελληνικής οικονομίας, και στην φτωχή Ήπειρο η μόνη περιοχή που δέχεται μαζικό τουρισμό (η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων, μιας και το γεωργικό εισόδημα - ελαιόλαδο - έχει καταρρεύσει) είναι αυτή μεταξύ Σύβοτα και Πάργα και τώρα ετοιμάζονται να την θυσιάσουν στον βωμό της δήθεν ανάπτυξης με ΤΟΥΣ αγωγούς και ΤΑ εργοστάσια...

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συμπίεσης (από την Π.Π.Π της ΔΕΠΑ σελ. 8,14) με 3 στρέμματα επιφάνεια των κτιρίων, σε έκταση περίπου 50 στρ. ώστε «ο χώρος να επιτρέπει μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων.» (Στα κριτήρια λειτουργίας (σ.218), στον πίνακα της σ.187) θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις:

· στο περιβάλλον καθώς η θερμότητα από τη λειτουργία του και οι μεγάλες ποσότητες καυσαερίων θα ανεβάσουν την τοπική θερμοκρασία και οι όξινες βροχές θα καταστρέψουν την γεωργική παραγωγή και τα δάση της ευρύτερης περιοχής

· Στην ασφάλεια των κατοίκων και όλης της περιοχής αφού τόσο το εργοστάσιο όσο και ο αγωγός θα βρίσκονται σε ελαιώνες και δασικές εκτάσεις με κίνδυνο μεγάλης πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος.

Η προτεινόμενη χάραξη του αγωγού, μήκους 7062μ με πίεση 150bar θα έχει :

· Σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και ασφάλεια αφού διέρχεται από περιοχή με ενεργά σεισμικά ρήγματα σε συνδυασμό με κατολισθητική ζώνη (Π.Π.Ε σελ. 37-41) και από εδάφη με μεγάλες κλίσεις (Π.Π.Ε σελ. 157).

· Σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον αφού προβλέπεται να κοπούν πολλά δασικά δέντρα και ελιές και μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στο τοπίο της περιοχής λόγω των έργων αντιστήριξης (Π.Π.Ε σελ. 38).

Συμφώνα με … «το όραμα της ΔΕΠΑ, στα πλαίσια της πολιτικής που έχει το Υπουργείο. Όχι μόνο να ανοίξει το τέταρτο διάδρομο, αλλά να καταστήσει τη χώρα και μια χώρα εισαγωγής αερίου από διάφορες πηγές και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να γίνουμε ενεργειακός κόμβος στην περιοχή μας». ( Σπ. ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ )

Ενεργειακός κόμβος πάει να γίνει η περιοχή μας!

Πολλοί νόμιζαν ότι υπερβάλλαμε όταν λέγαμε για τον ερχομό και του αγωγού South Stream από την σημαντικότερη τουριστική περιοχή της Ηπείρου, αυτή από τα Σύβοτα μέχρι την Πρέβεζα. (Το 2006 οι διανυκτερεύσεις ήταν 259.779 για τον Νομό Πρέβεζας και 48.361 για την Θεσπρωτία- http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database/custom_database?user_param=A2001) και σαφώς τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την προαναφερόμενη περιοχή.

Η επιβεβαίωση μας ήρθε από τον χάρτη των αγωγών που παρουσίασε ο Υφυπουργός ΥΠΕΚΑ κος Μανιάτης στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλης.http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#d0684ae5-1ca0-4192-8bf0-eacd27c5e553 (στο 4 λεπτό).

Πριν λίγους μήνες δε ιδρύθηκε η εταιρεία South Stream Greece Α.Ε. μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Gazprom. που θα μελετήσει, θα κατασκευάσει και θα εκμεταλλευτεί το ελληνικό τμήμα του Ρωσικού αγωγού. Οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011 και αναμένεται η λειτουργία του αγωγού έως το 2015.

Δύο λοιπόν, προς το παρόν, οι αγωγοί και πολλά τα εργοστάσια σε περιοχή που ευημερεί χάρη στον τουρισμό.

«Ο τουρισμός είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε μετά τη συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι «η συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού είναι αυτονόητη». (http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=384450&dt=14/02/2011#ixzz1E0XlYSZr

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ!!!

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΡΙΜΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ!!!

Σύμφωνα με την αρχή της Σύμβασης του Ααrhus (Ν.3422/2005 ΦΕΚ1/2005 σελ.5617) « κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία του, καθώς επίσης και το καθήκον τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνεργασία με άλλους να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για να επωφελούνται οι παρούσες και μέλλουσες γενεές» και ότι πρέπει να λαμβάνεται "... δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού"(Νομός 3422/2005 - άρθρο 6 - παρ. 8) και ότι το κοινό συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για το κατά πόσον θα επιτραπούν δραστηριότητες (άρθρο6 - παρ. 1) όπως Αγωγοί μεταφοράς αερίου (...) με διάμετρο άνω των 800mm και μήκος άνω των 40 Km>> (παράρτημα I-14)

Δεν θέλουμε βιομηχανική ανάπτυξη όταν όλοι μας ζούμε από τον τουρισμό.

Αυτό για την περιοχή μας δεν είναι ανάπτυξη, είναι δολοφονία!

Ο,ΤΙ ΚΑΛΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ Η ΦΥΣΗ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

Το πρόβλημα είναι κοινό για όλους και είναι πάνω από πρόσωπα, μικροσυμφέροντα, κομματικές επιλογές και επιδιώξεις

Είμαστε στο παρά πέντε για τις οριστικές αποφάσεις.

Σας καλούμε όλους στον αγώνα μας!

Πρέπει να προσπαθήσουμε συλλογικά και δυναμικά για να ανατρέψουμε την κατάσταση και να αποτρέψουμε την καταστροφή της ευημερίας μας.