Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκινούν οι προσλήψεις στους ΟΤΑ για το 2015 – Η διαδικασία και οι προθεσμίες (εγκύκλιος)


 
Τη διαδικασία των προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, για το έτος 2015 περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης. 
 
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014. 

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
 
Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής αιτημάτων από τους ΟΤΑ:
 
-Για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα.
-Το σύνολο των αιτημάτων θα πρέπει να έχουν σταλεί στο ΥΠΕΣ μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) έως τις 30-4-2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ 

Eγκρίθηκαν 60 νέες θέσεις εργασίας

στo Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων ,για δύο μήνες, κατηγορίας ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η δαπάνη των αποδοχών των εξήντα ( 60) εργατών καθαριότητας δίμηνης διάρκειας, θα βαρύνουν τον ΚΑ 20-6041<Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων> με το ποσό των 135.000,00 € και τον ΚΑ 20-6054.001<Εργοδοτικές εισφορές -ΙΚΑ Συμβασιούχων> με το ποσό των 60.000,00 €.

   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απόφαση πατώντας εδώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου