Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

 

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους.
 
 

Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. Προτείνουμε:

 1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες. 

2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.

 3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα καινούργια εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη το οποίο είναι διαθέσιμο από την 1η Απριλίου 2012. Οι πολίτες μπορούν να θέσουν θέμα στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα μέσω μιας πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία προϋποθέτει τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί οι πολίτες να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαδικασίες.

ECI(2012)000003
10/05/2012

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πρέπει να οργανωθεί από τουλάχιστον επτά ευρωπαίους πολίτες, από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτή η ομάδα ονομάζεται επιτροπή πολιτών. Η δική μας επιτροπή πολιτών απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από συνδικάτα δημοσίων υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) από καιρό αγωνίζεται για την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα για την νομική κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος.

 

Bsirske Frank, Goudriaan Jan Willem, Nordström Annelie, Perret Anne-Marie, Kokalov Ivan, Pavanelli Rosa Maria, Prentis Dave
Goudriaan Jan Willem, Perret Anne-Marie
water@epsu.org, president@epsu.org
 
Για να υποστηρίξετε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ (πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ) και σε ηλικία που να σας παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18 ετών, εκτός από την Αυστρία όπου η ηλικία απόκτησης δικαιώματος ψήφου είναι τα 16 έτη)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και όρους που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Γιατί πρέπει να υπογράψω;

Γιατί συμφωνείς με τουλάχιστον έναν από τους στόχους που θέτουμε στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:
  • Όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν εγγυημένη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, που δεν έχουν τις κατάλληλες παροχές σε νερό ή αποχέτευση. Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα που απειλούνται με διακοπή, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσει τη σταθερή ώθηση της για την απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η προώθηση της αγοράς για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σημαίνει ότι οι οικονομικά εύρωστοι θα μπορούν να πάρουν  καλύτερες υπηρεσίες και οι οικονομικά ασθενέστεροι θα έχουν χειρότερες  υπηρεσίες. "Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει νερό" είναι αυτό που σημαίνει μια αγορά υπηρεσιών νερού. Αλλά το νερό και η αποχέτευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι υποχρέωση και ευθύνη των κυβερνήσεων να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους.
  • Σε όλο τον κόσμο 800 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται την πρόσβαση στο νερό και πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα και πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει ότι και σε άλλα μέρη του κόσμου οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου