Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER. ΣΕ ΠΟΙΟ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER. ΣΕ ΠΟΙΟ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
  
Ως τις 4 Οκτωβρίου 2013 έχουν περιθώριο όσοι επιθυμούν να καταθέσουν χαρτιά
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα, νέες
επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης και της αναψυχής, επισκέψιμα αγροκτήματα,
αγροτουρισμό, βιοτεχνίες κ.ά.

Τα χωριά που θα εφαρμοστή το Πρόγραμμα Leader  στο Ν. Πρέβεζας είναι:
  • Δ.Δ. Πάργας 
  • Δ.Δ. Αγιάς
  • Δ.Δ. Ανθούσης
  • Δ.Δ. Λιβαδαρίου
Δ.Δ. Καναλλακίου
Δ.Δ. Αηδονιάς
Δ.Δ. Αμμουδιάς
Δ.Δ. Άνω Σκαφιδωτής
Δ.Δ. Αχερουσίας
Δ.Δ. Βαλανιδοράχης
Δ.Δ. Βαλανιδούσσας
Δ.Δ. Βουβοποτάμου
Δ.Δ. Δεσποτικού
Δ.Δ. Θεμέλου
Δ.Δ. Καστρίου
Δ.Δ. Κορυφούλας
Δ.Δ. Κορώνης
Δ.Δ. Κουκκουλίου
Δ.Δ. Κυψέλης
Δ.Δ. Λούτσης
Δ.Δ. Μεσοποτάμου
Δ.Δ. Μουζακαιίκων
Δ.Δ. Ναρκίσσου
Δ.Δ. Σκεπαστού
Δ.Δ. Σταυροχωρίου
Δ.Δ. Καναλίου
Δ.Δ. Βράχου
Δ.Δ. Εκκλησιών
Δ.Δ. Καμαρίνας
Δ.Δ. Κρυοπηγής
Δ.Δ. Μυρσίνης
Δ.Δ. Νέας Σαμψούντος
Δ.Δ. Νέας Σινώπης
Δ.Δ. Ριζών
Δ.Δ. Χειμαδιού
Δ.Δ. Λούρου
Δ.Δ. Στεφάνης
Δ.Δ. Ωρωπού 


Η αναλυτική παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή από τα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ (Ο.Τ.Δ.), Δ/νση: Λ. Ιωαννίνων 210 Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, τηλ.2682089150 & 2682089151 καθώς επίσης και στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ στην Άρτα Δ/νση: Μοστραίων & Αμβρακίας 1 Τ.Κ. 47100, Άρτα , τηλ. 2681077115 & 2681021527 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.etanam.gr στην οποία είναι διαθέσιμο το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00.


Δ. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ», είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. « ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ », Δ/νση: Λ. Ιωαννίνων 210 Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα.

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας.

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας και της αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο) σε κλασέρ μεγέθους Α4 και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το έντυπο πρωτότυπο.

Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του.

Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στα τηλέφωνα 2682089150-151 & 2681077115 από τον κ. Γεωργίου Ιωάννη, και την κα Κωστούλα Ελένη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου