Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Βιοποικιλότητα

http://socialpolicy.gr/wp-content/uploads/2014/05/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-socialpolicy.gr_.png 

 Η βιοποικιλότητα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση της φτώχειας, λόγω των βασικών αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχει στο οικοσύστημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η παροχή τροφίμων, ινών και φαρμάκων, ο σχηματισμός του εδάφους, η ποιότητα του αέρα και η ρύθμιση του κλίματος, η ρύθμιση της παροχής και ποιότητας των υδάτων και η πολιτιστική και αισθητική αξία ορισμένων ειδών φυτών και ζώων.
Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος σε βασικούς αναπτυξιακούς τομείς όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, η δασοκομία και η αλιεία ή ο τουρισμός. Περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη βιοποικιλότητα και τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες του οικοσυστήματος για την επιβίωσή τους (διαθεσιμότητα ωφέλιμης γης, νερού, είδη φυτών και ζώων). Για χιλιετίες, η χρήση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος συνέβαλε στην ανθρώπινη ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη.

1.01-what-is-biodiversity 

Οι στόχοι της ανάπτυξης δεν σταματούν στη μείωση της φτώχειας. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί επίσης ένα βασικό στόχο της.  Η βιοποικιλότητα και η ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους: η βιοποικιλότητα στηρίζει την ανάπτυξη και η ανάπτυξη έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, είτε θετικές είτε αρνητικές. Παρά το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα δεν θα οδηγήσει άμεσα σε ανάπτυξη όλους τους τομείς, η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν η βιοποικιλότητα τεθεί σε κίνδυνο από τις αναπτυξιακές προσπάθειες.
 
Δεδομένου ότι οι φτωχοί είναι ιδιαίτερα εξαρτημένοι από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη βιοποικιλότητα, οι αναπτυξιακές στρατηγικές που αγνοούν την προστασία της, υπονομεύουν την ανακούφιση της φτώχειας και, επομένως, είναι αντιπαραγωγικές.  Για το λόγο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατηγικές και τα προγράμματα, να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της φτώχειας.

incidentbd-hires

Πηγή: justforests.org
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου