Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Πώς δε θα πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ:αμφισβήτηση των εκκαθαριστικών

   Το απαραίτητο πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ είναι η κατάθεση της λεγόμενης «ενδικοφανούς προσφυγής», η οποία απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα με την κατάθεση  της Ενδικοφανούς Προσφυγής  ενδείκνυται να υποβάλλεται Αίτηση αναστολής εκτέλεσης καθώς και Δήλωση Επιφύλαξης για τις Καταβολές.
Το Ε.Π.Α.Μ.ανάρτησε στην ιστοσελίδα του υπόδειγμα Ενδικοφανούς Προσφυγής και Αίτησης αναστολής εκτέλεσης καθώς επίσης και ο Γιάννης Καρδαράς, επικεφαλής της παράταξης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και ο Γιάννης Βρέλλος, μέλος της παράταξης και εκλεγμένος στο ΔΣΠ δημοσίευσαν για κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη Σχέδιο Ενδικοφανούς Προσφυγής και Σχέδιο Δήλωσης Επιφύλαξης για τις Καταβολές.

 Για όσους δεν άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή μέχρι τις 30-9-2014 (αν η Πράξη στάλθηκε στις 31-7-14) υπάρχει στο υπόδειγμα του Ε.Π.Α.Μ. νομική επιχειρηματολογία για το ότι είναι και τώρα εμπρόθεσμη η προσφυγή.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 θα έχουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με ημερομηνία έκδοσης την 17η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καταθέσουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες.


Μεταξύ 20-25 Οκτωβρίου θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους φορολογούμενους που δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100%, καθώς και για όσους έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Στα τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε9. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργασθεί η ΓΓΔΕ και θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση για όσους ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για αυτούς θα εκδοθούν στα τέλη Δεκεμβρίου.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες έως τις 30 Ιανουαρίου 2015.


Μέσα στους λόγους προσφυγής, ο φορολογούμενος παραδέχεται ότι παρέλαβε το σημείωμα για τον ΕΝΦΙΑ και δηλώνει ότι προσφεύγει ενάντια στη φορολόγησή του, πρώτον διότι "σε σχέση με τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ακίνητά του, ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας τους δεν είναι νόμιμος", δεύτερον επειδή "η φορολογητέα αξία των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων του ιδιοκτήτη, δεν προσδιορίζεται νόμιμα" , τρίτον "επειδή ο νομοθέτης προβαίνει σε διπλή φορολόγηση",τέταρτον γιατί μονομερώς και χωρίς την προηγούμενη ακρόαση του διοικούμενου χρησιμοποίησε στοιχεία λανθασμένα ,πέμπτον λόγω οικονομικής αδυναμίας(προστασία από το Σύνταγμα) και έκτον παραβίαση του εσωτερικού,ευρωπαΐκού και διεθνούς δικαίου.

Ένα από τα κύρια  επιχειρήματα της επιφύλαξης πληρωμής είναι το εξής και αναφέρεται μέσα στην αίτηση επανεξέτασης από τη ΔΟΥ: "Σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν. 1249/1982, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 Ν. 4223/13, οι φορολογικές αξίες των ακινήτων αναπροσορμόζονται το βραδύτερο ανά διετία με αποφάσεις του υπουργού των Οικονομικών. Ο σκοπός του νόμου είναι οι αξίες που αποτελούν τη βάση φορολόγησης να συμβαδίζουν προς τις αγοραίες. Επομένως, η πάροδος απράκτου της διετίας χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών συνιστά παράνομη παράλειψη έκδοσης κανονιστικής πράξης εκ μέρους της διοίκησης. Την παράνομη αυτή παράλειψη του υπουργού δεν μπορεί να αναπληρώσει ούτε η φορολογική διοίκηση ούτε τα Διοικητικά Δικαστήρια, κρίνοντας κατά περίπτωση για την αξία ενός εκάστου ακινήτου, ύστερα από προσφυγή του φορολογούμενου".

Στην Εξώδικη δήλωση επιφύλαξης πληρωμής, προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ο φορολογούμενος οφείλει να γράψει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμα, πατρώνυμο, ΑΦΜ, περιοχή κατοικίας, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) και από κάτω το ακόλουθο κείμενο: 

"Σε σχέση με την οφειλή ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (χρήση 2013) (Αρ. Χρημ. Καταλ. ..../.....) ταυτότητα οφειλής .................. σας δηλώνω πως ό,τι καταβάλλω για την οφειλή επιφυλάσσομαι να αναζητήσω εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα συνεπεία μελλοντικής ακυρώσεως της φορολογικής υποχρέωσής μου σε περίπτωση αποδοχής της από 28.8.2014 Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης ή, σε περίπτωση απόρριψής της, ύστερα από αμετάκλητη απόφαση των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Τα υποδείγματα και τα Σχέδια  της Ενδικοφανούς Προσφυγής και όλων των άλλων εγγράφων υπάρχουν στα κάτωθι links:


και

Οι οδηγίες του Ε.Π.Α.Μ. είναι πιο επεξηγηματικές και πιο εύκολο να συμπληρωθεί το υπόδειγμα ανάλογα την περίπτωση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου